QUI SOM

Fundada a l’any 1998, PIGRA és una empresa d’enginyeria civil formada per una extensa plantilla de professionals altament qualificats i de dilatada experiència en les àrees d’activitat necessàries per a desenvolupar amb èxit tot tipus de projectes, direccions d’obra, assistències tècniques i conservació i manteniment de tot tipus d’obres.

 

PIGRA és reconeguda com una de les principals empreses especialistes en túnels i obres subterrànies a nivell nacional i internacional. El nostre equip ha realitzat obres que abasten àrees que van des de la construcció de carreteres i autopistes, ferrocarrils, obres hidràuliques i sanejament, transports, estructures, edificació i urbanització.

 

El dinamisme i la qualitat tècnica dels professionals que composen la plantilla de l’empresa han sigut i són el motor d’expansió i consolidació de PIGRA com una consultoria de prestigi i reconeguda experiència, objectiu principal del qual és donar un servei que superi les expectatives i, així mateix, la satisfacció dels nostres clients, mitjançant la identificació de les seves necessitats i la introducció de millores.

 

L’empresa disposa d’un equip tècnic format per enginyers de camins, canals i ports, enginyers civils, enginyers tècnics d'obres públiques, geòlegs, facultatius de mines, arquitecte tècnic, llicenciat en ciències químiques, sobrestants d’obres públiques, delineants i administratius.

 

Conscients de que les decisions i accions portades a terme pel personal tècnic de PIGRA tenen un gran impacte en la societat i el medi ambient, tenim assumida, com a obligació assegurar el ser concordes amb el interès general i amb tot allò referent a la seguretat, a la salut i a la sostenibilitat mediambiental.

 

Els principis pels quals es regeix el nostre codi ètic són els de responsabilitat social, integritat i independència professional, dignitat personal, veracitat, lleialtat i diligència.

 

Si desitgeu informació més detallada podeu descarregar el nostre dossier d'empresa.