CONSERVACIÓ, REPARACIÓ, MANTENIMENT, INSPECCIÓ I PERITATGE

Inspeccions de Túnels

 

El personal de Pigra Engineering posseeix una dil·latada experiència i totes les certificacions oficials necessàries per dur a terme tot tipus d'activitats de conservació i manteniment. Estem especialitzats en inspeccions de túnels, tant d'obra civil com instal·lacions. Des de 2015, Pigra Engineering ha estat seleccionada per l'operadora Cedinsa com a l'enginyeria consultora per supervisar les tasques de conservació als túnels de totes les carreteres operades per Cedinsa a Catalunya.

 

Inspecció de ponts i obres de pas en infraestructures vials (inspeccions principals)

 

Pigra ofereix treballs d'inspecció principal detallada d'estructures en zones de difícil accés per mitjà de càmeres acoblades a vehicles aeris no tripulats "Drone", de mida petita, conduïts a distància per pilots experimentats. D'aquesta manera s'estableixen els punts concrets a inspeccionar d'una manera especial i, si escau, procedir al dictamen del seu estat concret i possible posterior reparació.

 

Acreditats per l'Associació Tècnica de Carreteres.

 

Peritatges especialistes - Serveis públics i privats

 

Pigra Engineering és un pèrit especialista inclòs en la llista oficial d'Enginyers de Camins Pèrits Judicials del Col·legi professional d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.

 

Proveïm serveis tècnics, entre d'altres, a operadors d'autopistes i carreteres com CEDINSA, Abertis Autopistas, Tabasa i administracions públiques com el Ministerio de Fomento.

 

Estem especialitzats en enginyeria geotècnica, infraestructures de transport, planejament urbà i enginyeria hidràulica per serveis privats.

 

Certificats energètics de vivendes i naus industrials

 

Segons els procediments estàndards inclosos al Real Decreto 235/2013, el certificat energètic es requereix en tots els contractes de lloguer o venda de propietats signats a partir de l'1 de juny de 2013. Proveïm documentació reconeguda pel Ministerio de Industria, Energía y Turismo i el Ministerio de Fomento i registrada al registre general Espanyol.